Polityka prywatności i cookies

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, amuz@amuz.edu.pl, tel.(61) 8568900, który w celu realizacji spraw lub wypełnienia obowiązków, może przetwarzać ww. dane osobowe*, na których temat informacji udziela Inspektor Ochrony Danych: iod@amuz.edu.pl. Działamy na podstawie przepisów prawa, zawartej z Państwem umowy lub wyrażonej zgody. Macie Państwo prawo dostępu do treści swych danych osobowych oraz, pod warunkami wymienionymi w RODO, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Swoje prawa można egzekwować: pisemnie pod adresem Administratora, lub elektronicznie: iod@amuz.edu.pl. Administrator każdorazowo musi mieć pewność, że jesteś osobą, której dane dotyczą, dlatego wymagamy Twoich danych kontaktowych oraz uwierzytelnienia przesyłanych do nas wniosków za pomocą podpisu własnoręcznego (wniosek papierowy) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (e-mail, ePUAP). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw otrzymacie bezpośrednio w toku realizacji spraw lub zapoznając się na stronie internetowej www.amuz.edu.pl.

* Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).